Rolland Lucyna Kozieł 64-980 Trzcianka ul. Mickiewicza 24

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ) uprzejmie informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jestRolland Lucyna Kozieł 64-980 Trzcianka ul. Mickiewicza 24
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b ),
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c ),

- wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

- udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

  1. Przysługuje Państwu  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uznają Państwo że przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy prawa,
  2. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje z mocy prawa.
  4. Dane udostępnione przez Państwo nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystane w celu profilowania.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ).